Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİbish, Mevlüdin
dc.contributor.authorGökçekuyu, Ertuğrul
dc.date.accessioned2019-07-11T14:02:06Z
dc.date.available2019-07-11T14:02:06Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationGökçekuyu, E. (2019). Compatibility of muslim identity in political institutions: From conflict to peace. (Ph.D Dissertation). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/688
dc.description.abstractThe aim of this research is to study the perceptions and attitudes of Muslim individuals and the nature of the complexity of these Muslim identities. This research includes for reasons of reliability and validity mixed methods of quantitative and qualitative research and existing constructs and scales for data collection. It is the phenomena of the existence of religious identity and the trending extreme-right narrative that brings about this research. The negative depiction of the image of the Muslim individual and its perceptions are scrutinized in relation to the political institutions in the Netherlands and the United Kingdom. This mixed method research focuses on the attitudes and perceptions of the Muslim identity and how this affects its role within the Western societies. The analyses stand in relation to political institutionalization and the civic duties of the Muslim identity. 798 and 517 respondents participated from the Netherlands and the United Kingdom respectively to the survey. In total 24 interviewees participated to the in-depth interviews conducted in the both countries. The research was able to prove a modest significant association according to the constructivist model between the disconnection of the Muslim identity and political actor's trust and support.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Hollanda ve İngiltere gibi Demokratik Batı toplumlarında yaşayan Müslüman bireylerin dinî ve siyasî kimliğini incelemektir. Batı'da varlığını sürdüren Müslüman kimliğine aşırı sağcı akımlardan yansıyan tehditleri incelemek düşüncesi araştırmamızın ortaya çıkmasında başrolü oynamıştır. Çünkü bu tehditler fiilen siyasî hayata yansıdığı gibi literatüre de yansımaktadır. Ayrıca bu menfî tutumlar Batı'da Müslüman birey imajını zedelemekte ve genel manada söz konusu bireylerin yaşadığı toplumda olumsuz ve çatışmacı kimlikler olarak okunmasına neden olmaktadır. Yaptığımız çalışma Müslüman kimliğinin siyasî kurumlara karşı tutumunu ve algısını, bununla beraber bu kimliğin toplumsal rolünün hangi faktörler tarafından etkilendiğine odaklanmaktadır. Çalışmamızda karma, yani kantitatif (nicel) ve kalitatif (nitel) araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu kullanımdaki gaye ise, yapısalcı teori üzerinden bahsi geçen iki köklü demokratik ülkeden elde edilen dataların, literatürde geçen yapı ve ölçeklerin de kullanılarak analiz edilmesiyle sorunsala daha sağlıklı bakabilmeyi sağlayacağı düşüncesidir. Yukarıda zikredilen datalar anket metodu ile elde edilmiştir. Bu ankete Hollanda'dan 798 ve İngiltere'den 517 kişi katılım sağlamıştır. Her iki ülkede yapılan birebir ve detaylı görüşmelere ise toplam 24 kişi katılmıştır. Araştırmanın neticesinde yapısalcı yaklaşım istatistiksel olarak ispat edilebilmiş ve Müslüman kimliğinin toplumsal kopukluğu ile siyasi aktörlerin olumsuz etkisi arasında bir korelasyon bulunmuştur.en_US
dc.description.tableofcontentsInstitutionalization Versus Political Culture -- Theory of Political Culture and Muslim Identity in Western Politics -- Institutionalization in the Netherlands -- Institutionalization in the United Kingdom -- Identity Politics in the United Kingdom -- The Netherlands versus the United Kingdom -- The Narrative of Offence -- Qualitative Data Analysis: In-depth Interviews -- The Structure of the Key Themes -- Demographicsen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuslim Identityen_US
dc.subjectReligious Identityen_US
dc.subjectIdentity Complexityen_US
dc.subjectInstitutionsen_US
dc.subjectCentralityen_US
dc.subjectSalienceen_US
dc.subjectVotingen_US
dc.subjectPolitical Partyen_US
dc.subjectConflicten_US
dc.subjectPeaceen_US
dc.subjectMultiple Identitiesen_US
dc.subjectSuperordinate Identityen_US
dc.subjectMüslüman Kimliğien_US
dc.subjectDini Kimliken_US
dc.subjectKarma Kimliken_US
dc.subjectKurumlaren_US
dc.titleCompatibility of muslim identity in political institutions: From conflict to peaceen_US
dc.title.alternativeÇatışmadan barışa: Müslüman kimliğinin siyasi kurumlara uyumuen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGökçekuyu, Ertuğrul


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record