Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Midrabi Cihangir
dc.contributor.authorVatansever Bayraktar, Hatice
dc.contributor.authorKadıoğlu Ateş, Hatice
dc.date.accessioned2019-07-13T08:39:56Z
dc.date.available2019-07-13T08:39:56Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDoğan, M. C., Vatansever Bayraktar, H., Kadıoğlu Ateş, H. (2019). Metaphorical Perceptions of Primary School Teachers towards Cursive Writing. İZÜ Eğitim Dergisi, 1(1), 21-50.en_US
dc.identifier.issn2667-7938
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/703
dc.descriptionThis study's abstract was presented verbally at the Internatıonal Symposıum on Strategıc and Socıal Research –ISASOR- held in Istanbul between May 3 and 5, 2018. aBu çalışmanın bir bölümü 3-5 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Stratejik Sosyal Araştırmalar Sempozyumu’nda (ISASOR) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study aims at analyzing primary school teachers’ opinions on cursive writing and their metaphorical perceptions. The study is a qualitative research. Semi-structured interview method was employed to identify opinions of the teachers more clearly. The study group of the research study consisted of primary school teachers who worked at public and private schools in Bayrampasa, Kucukcekmece, Basaksehir, Kartal, Maltepe, Pendik districts of İstanbul province in the 2017-2018 academic year and participated to the study on a voluntary basis. Each teacher was interviewed for 15 minutes on average. In the scope of the interview, the question of “Cursive writing is like…. Because…” was addressed, and teachers were asked to fill the given form. The content analysis method was applied in the data analysis. The teachers’ confirmations were received by reading out their expressions. The interviews were conducted by a single researcher in each institution that teachers work. Due to the fact that a single researcher was responsible in the data collection process, a comparison between the data was not required. The valid metaphors were coded appropriately, and afterwards, themes were created according to the related codes. The codes were associated with an inductive method and a code-theme matrixing was provided. As a result of the study, the metaphors concerning the cursive writing were categorized as codes and themes.en_US
dc.description.abstractSınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Metaforik Algılarıa Midrabi Cihangir DOĞAN Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR Doç. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Hatice KADIOĞLU ATEŞa Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye ÖZET Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşlerini ve metaforik algılarını incelemektir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılında, İstanbul ili Bayrampaşa, Küçükçekmece, Başakşehir, Kartal, Maltepe, Pendik ilçeleri resmi veya özel okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri arasından gönüllülük esasına uygun olarak oluşturulmuştur. Her öğretmen ile ortalama 15 dakika görüşme yapılmıştır. Görüşme kapsamında öğretmenlere “Bitişik eğik yazı ……gibidir. Çünkü……” sorusu yönlendirilmiş ve önlerindeki forma yazmaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerde öğretmenlerin ifade ettikleri düşünceleri kendilerine okunarak teyitleri alınmıştır. Görüşmeler tek araştırmacı tarafından tüm öğretmenlerin görev yaptığı kurumda gerçekleşmiştir. Veri toplama sürecinde tek bir araştırmacının görev alması nedeniyle verilerde karşılaştırma yapma gereği duyulmamıştır. Geçerli metaforlar uygun şekilde kodlanmış ve daha sonra birbiriyle ilişkili olan kodlara uygun şekilde temalar oluşturulmuştur. Tümevarımsal yöntemle kodlar temalarla birleştirilmiş kod-tema ikilemesine gidilmiştir. Araştırma sonucunda bitişik eğik yazıya ilişkin metaforlar kod ve temalar şeklinde kategorize edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİZÜ Eğitim Dergisi / IZU Journal of Educationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMetaphoren_US
dc.subjectCursive Writingen_US
dc.subjectPrimary School Teacheren_US
dc.subjectPrimary Schoolen_US
dc.subjectPrimary Educationen_US
dc.subjectMetaforen_US
dc.subjectBitişik Eğik Yazıen_US
dc.subjectSınıf Öğretmenlerien_US
dc.subjectİlkokulen_US
dc.subjectTemel Eğitimen_US
dc.titleMetaphorical perceptions of primary school teachers towards cursive writingen_US
dc.title.alternativeSınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya ilişkin metaforik algılarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorVatansever Bayraktar, Hatice
dc.institutionauthorKadıoğlu Ateş, Hatice


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record