Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Selim
dc.contributor.authorGüneş Özden, Mehtap
dc.date.accessioned2019-07-13T08:42:52Z
dc.date.available2019-07-13T08:42:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÖztürk, S., Güneş Özden, M. (2019). Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Okuma Stratejileri. İZÜ Eğitim Dergisi, 1(1), 100-135.en_US
dc.identifier.issn2667-7938
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/705
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin kullandıkları okuma stratejilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara ilişkin araştırmalarda kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 72). Araştırmada açık uçlu yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Bu amaçla İstanbul ili Sancaktepe ilçesindeki bir imam hatip ortaokulunda öğrenim görmekte olan 28 altıncı sınıf öğrencisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden kategorisel analiz kullanılmıştır. Çalışmada ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin okuma sürecinde kullandıkları stratejiler ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda ders kitaplarında öğrencilerin seviyelerine uygun ve ilgilerini çekecek metinlerin yer alması, ilgi çekici görsellere yer verilmesi, okullarda uygun okuma ortamları oluşturulması, öğrencilerin okuma konusunda motive edilmeleri gibi öneriler getirilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin ve anne babaların çocukların okuma alışkanlığı kazanmaları ve bu alışkanlığı devam ettirmeleri için çocukların kitaplarla ilgili düşünce ve yorumlarını dinlemeleri, okuma alışkanlıklarını destekleyici cümleler kurmaları önerisi getirilmiştir. Çalışmada İstanbul Sancaktepe'de bir imam hatip ortaokulunda okuyan 28 altıncı sınıf öğrencisi ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Veri analizi tekniği olarak betimleyici analiz kullanılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin okuma sürecinde kullandıkları okuma stratejilerini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine which reading strategies the sixth grade students of secondary school use. The study was performed with phenomology which is a qualitative pattern. Phenomology pattern is used for studies which we are aware of but we don’t have any intimate and in depth information about them. At the study, open ended semi-structured interview forms were used. For this purpose, semi-structured interview was held with twenty eight, 6th class students who were studying an imam hatip secondary school in İstanbul. Categorical analysis which is a type of content analysis type was used to analyze the data. The result revealed the reading strategies used by students in the reading process. At the end of the study, some suggestions were produced such as school books including suitable for students’ level and gripping passages, giving place to interesting visiuals, setting suitable reading places at schools and motivating students to read. In addition, teachers’ and parents’ making reading a habit and to continue their reading habits by asking questions about book and supporting sentences using for their children aware also recommended. In this study, semi-structured interview was held with thirty eight 6th class students who are studying in a imam hatip secondary school in Sancaktepe, İstanbul. Descriptive analysis was conducted as a data analysis techinique. The results revealed the reading strategies used by students in the reading process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİZÜ Eğitim Dergisi / IZU Journal of Educationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkçe eğitimien_US
dc.subjectOkuma eğitimien_US
dc.subjectOkuma stratejilerien_US
dc.subjectTurkish educationen_US
dc.subjectReading educationen_US
dc.subjectReading strategiesen_US
dc.titleOrtaokul 6. sınıf öğrencilerinin kullandıkları okuma stratejilerien_US
dc.title.alternativeReading strategies used by secondary school sixth gradersen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage100en_US
dc.identifier.endpage135en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record