Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇatal, Emine
dc.contributor.authorDicle, Aklime
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T09:35:21Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T09:35:21Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.issn1308-3031
dc.identifier.issn2149-0333
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpNME9EUTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/736
dc.description* Öğretim Görevlisi Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, email:emine.catal@gmail.com ** Yardımcı Doçent, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü
dc.descriptionAklime Dicle's name and surname after marriage: Aklime Sarıkaya
dc.description.abstractProfesyonel bir disiplinin temelini oluşturan bilim, teori-araştırma sürecinin karşılıklı etkileşimi ile gelişir. Hemşirelik teori ve modellerine temellenen araştırmalar hemşireliğin bilgi birikimine katkıda bulunur. Doktora, bilim felsefesi ilkelerine göre araştırma metodolojisini kullanarak yeni bilgiler üretme aşamasıdır ve hemşirelik doktora tezlerinde teori kullanımı, disiplin için yeni bilgilerin üretilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bir araştırmada teorinin nasıl kullanılacağı ise tüm araştırmacılar için açık değildir. Teori temelli araştırmalarda teorinin nasıl kullanılacağına ilişkin geliştirilen rehber, bu noktada araştırmacılara yol gösterici olmuştur. Bu rehberde teori/model kullanımı; a) kavramsal modelin içeriğinin öğrenilmesi, b) araştırma ve uygulamalarda model kullanımına ilişkin ayrıntılı literatür incelemesi, c) araştırma konusuna ilişkin kavramsal-teorik-deneysel yapının oluşturulması ve ilişkilendirilmesi olarak üç adımda özetlenmiştir. Bu makalede, hemşirelik araştırmacılarına örnek olması için doktora tezinin Roy Uyum Modeli’ne göre temellendirilmesi, kavramsal-teorik-deneysel yapısının oluşturulması ve ilişkilendirilmesi sürecini açıklamak amaçlanmıştıren_US
dc.description.abstractComponent: Examle of Roy Adaptation Model Introduction: Science that is formed the basis of a professional discipline develops the interaction of theory and research process. The reseraches that based upon nursing theories and models is contribute to the nursing knowledge. Doctorate is stage of generating new information according to the principles of philosophy of science by using research methodology and using the theory in the nursing doctoral dissertations is an important to produce new knowledge for the discipline. But it is not clear for all researchers how to use the theory in a study. The guide, which developed to show how a theory uses in a theory-based research, has been guiding for researchers at this point. In this guide, using to theory summarized in three steps as a. learning the content of the conceptual model, b. a detailed review of literature about the use of the model in the research or practice, c. creating and associating of a conceptual-theoretical-empirical structure for research topics. In this article, it is aimed to describe how a doctoral dissertation could be based upon Roy’s Adaptation Model, the process of creating and associating the conceptual-theoritical-experimantal structure for illustration to nursing researchersen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesi
dc.relation.ispartofDokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşirelik modeli
dc.subjectRoy uyum modeli
dc.subjectTeori temelli araştırmalar
dc.subjectKavramsal-teorik-deneysel yapı
dc.subjectNursing theory
dc.subjectRoy adaptation model
dc.subjectTheory-based research
dc.subjectConceptual-theoretical-empirical structure
dc.titleTeori-araştırma bileşeni: Roy’un uyum modelien_US
dc.title.alternativeComponent: Examle of Roy Adaptation Modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridAklime Dicle |0000-0002-7576-801X
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.institutionauthorDicle, Aklime
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record