Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞirin, Turgay
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T09:35:22Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T09:35:22Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.issn1303-880x
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprek5EYzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/749
dc.description* Turgay Şirin. Yrd. Doç. Dr. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü. E-mail: turgay.sirin@izu.edu.tr, turgay@turgaysirin.com
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, lise düzeyinde eğitim gören ergenlerin, problem çözme becerileri ile öznel dindarlık algıları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma, ilişkisel tarama modeline dayalı, betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini toplamda 293 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin problem çözme becerileri ile öznel dindarlık algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Aynı şekilde problem çözme becerileri ve öznel dindarlık algıları ile çeşitli demografik değişkenler arasında da anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstracten_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEnsar Neşriyat
dc.relation.ispartofDeğerler Eğitimi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErgenlik
dc.subjectProblem çözme becerisi
dc.subjectPsikoloji
dc.subjectEğitim
dc.subjectDindarlık algısı
dc.subjectAdolescence
dc.subjectProblem solving skills
dc.subjectPsychology
dc.subjectEducation
dc.subjectPerception of religiosity
dc.titleErgenlerin Problem Çözme Becerileri ile Öznel Dindarlık Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAn Investigation of the Relationship Between Adolescent Problem-Solving Skills and Perceptions of Subjective Religiosity According to Various Variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTurgay Şirin| 0000-0002-4872-7386
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage177en_US
dc.identifier.endpage222en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.institutionauthorŞirin, Turgay
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record