Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakmak, Latif
dc.contributor.authorGüneş, Sevcan
dc.contributor.authorCambazoğlu, Birgül
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T09:35:24Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T09:35:24Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1308-2922
dc.identifier.issn2147-6985
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/760
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30794/pausbed.424890
dc.description* Latif Çakmak. Uzm., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye. e-posta: latif.cakmak@izu.edu.tr (orcid.org/0000-0001-6745-5817) * Sevcan Güneş. Doc. Dr., Pamukkale Üniversitesi, İİBF Kınıklı Kampüsü A Blok, Denizli, Türkiye. e-posta: sgunes@pau.edu.tr (orcid.org/0000-0001-8367-8965) * Birgül Cambazoğlu. Dr. Öğretim Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Aydın, Türkiye. e-posta: birgul.cambazoglu@adu.edu.tr (orcid.org/0000-0001-6272-8951)
dc.description.abstractSon zamanlarda dış ticarette katma değeri yüksek mal ihracatının arttırılabilmesi için girdi ithalat bağımlılığının azaltılabilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Bunun için ulusal bazda dış ticaret yapısının analizinin yanı sıra il bazında ihracat yapısının dinamiklerinin anlaşılması önemlidir. Bu doğrultuda, söz konusu çalışmayla amaçlanan 2006:01-2016:12 dönemi için; sektörler bazında Denizli ilinin ihracatında önemli paya sahip 11 sektörün (%96) reel kur değişimlerden etkilenip etkilenmediğinin Kónya Panel Nedensellik ve Dumitrescu – Hurlin Panel Nedensellik testleriyle ortaya koyulmasıdır. Elde edilen sonuçlar Denizli ilinin dış ticaretinde tekstil sektörünün yüksek bir yoğunluğu olduğu ve bu sektördeki kümelenmenin ölçek ekonomisi yarattığı ancak sermaye yoğun sektörlerden otomotiv, kimya ve makine endüstrilerinin Denizli’de rekabetçi olmadığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIt has been emphasized recently that the import dependency of export should be reduced in order to increase value added in export goods. It is necessary to understand and analyze the structure export at the provincial basis as well as the analysis of national basis. In this context, this study is aimed to analyze whether or not changes in reel exchange rate affects 11 sectors which have significant share in exports of Denizli (%96) for the period from 2006: 01 to 2016: 12 by employing Kónya Causality and the Dumitrescu - Hurlin Panel tests. According to results of this study, Denizli has a high concentration ratio in production and export of the textile and the existence of cluster in textile creates economies of scale. However the capitalintensive sectors such as the automotive, chemical and machinery industries are not competitive in Denizli.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.identifier.doi10.30794/pausbed.424890
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye
dc.subjectDenizli
dc.subjectReel efektif döviz kuru
dc.subjectDış ticaret
dc.subjectPanel nedensellik testleri
dc.subjectTurkey
dc.subjectDenizli
dc.subjectReal effective exchange rate
dc.subjectForeign trade
dc.subjectPanel causality tests
dc.titleReel kurun ihracat performansına etkisi: Denizli örneğien_US
dc.title.alternativeThe effect of reel exchange rate on export performance: Case for Denizlien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridLatif Çakmak |0000-0001-6745-5817
dc.authoridSevcan Güneş |0000-0001-8367-8965
dc.authoridBirgül Cambazoğlu |0000-0001-6272-8951
dc.departmentİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue32en_US
dc.identifier.startpage263en_US
dc.identifier.endpage270en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US]
dc.institutionauthorÇakmak, Latif


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record