Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSevim, Kaan
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T09:35:26Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T09:35:26Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1309-6672
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpreE5Ua3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/780
dc.identifier.urihttps://www.doi.org/10.29029/busbed.358639
dc.description* Kaan Sevim. Arş. Gör. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, kaan.sevim@izu.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1948-4132.
dc.description.abstractSosyal bilimlerde damgalanma üzerine yapılan çalışmalarda son otuz yılda özellikle sosyal psikolojide ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Damgalanma, normatif toplum değerlerine uymayan bireylerin ya da grupların başkaları tarafından önyargılara, etiketlere ve basmakalıp düşüncelere maruz bırakıldıkları toplumsal bir olgudur. Bu olgular bireylerin hayatlarında ev kiralamadan iş hayatına atılmaya, evlenmeden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda negatif etkiler yaratmaktadır. Çözüm odaklı yaklaşımdan hareketle dezavantajlı durumdaki kadınların hayatlarında yaşamış oldukları damgalanma, kendi kendine yeterlilik ve öz saygınlıklarında ciddi hasarlara yol açtığı görülmektedir. Böylelikle, insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan sosyal çalışma disiplini mesleki uygulamalarında karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde başarılı olabilmesi için aynı zamanda damgalanmaya karşı da mücadele vermek zorunda kalmaktadır. Damgalanan kadınların sosyal hizmet alımlarında yaşadıkları sorunların izdüşümünü daha net görmeye çalışmak ya da sorunlara karşı farkındalık yaratmak bu makalenin odağını oluşturmaktadır. Aynı zamanda sosyal çalışma perspektifiyle cinsel kimlik üzerinden sosyal hizmet uygulamalarına ve araştırmalarına katkı sunmak amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractStudies about stigmatization in social sciences have seen a significant increase especially in social psychology in the last thirty years. Stigma is a social pheno-menon in which individuals or groups who do not comply with normative society values are exposed to prejudice, labeling, and stereotypical thinking by others. These phenomena give rise to many negative effects on the individuals such as leasing a house, working life, marriage, health care services etc… Women with disadvantaged condition have faced with the serious damage of their self-sufficiency and self-esteem by enacting stigma. In this way, the social work discipline which is based on human rights and social justice principles must struggle with against stigmatization in order to achieve in its purposes. The aim of this article is to see stigmatized women problems that they experienced in social services , and to raise the awareness. At the same time, it is aimed to contribute social work practices and researches through sexual identity by a social work perspective.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBingöl Üniversitesi
dc.relation.ispartofBingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.identifier.doi10.29029/busbed.358639
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDamga
dc.subjectÖnyargı
dc.subjectKalıp yargı
dc.subjectEtiketleme
dc.subjectSapkın
dc.subjectStigma
dc.subjectPrejudice
dc.subjectStereotype
dc.subjectLabeling
dc.subjectDeviance
dc.titleSosyal çalışma perspektifinden damga ve kadınen_US
dc.title.alternativeWomen and stigma in the social work perspectiveen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage469en_US
dc.identifier.endpage480en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.institutionauthorSevim, Kaan
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.department-tempKaan Sevim| 0000-0002-5697-2074


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record