Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahiner, Abdulkadir
dc.contributor.authorKert, Serhat Bahadır
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T09:35:30Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T09:35:30Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn2148-2683
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpJd01ESTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/814
dc.description* Abdulkadir Şahiner. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul, Türkiye. aksahiner@gmail.com. * Serhat Bahadır Kert. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, İstanbul, Türkiye. sbkert@gmail.com.
dc.description.abstractGelişen teknoloji doğrudan insanı etkilemekte ve yeni beceri alanları ile insanın gelişmesini öngörmektedir. Bu beceri alanlarından biriside bu çalışmaya konu olan komputasyonel düşünme kavramıdır. Komputasyonel düşünme kavramı, 21. yy. insanlarının sahip olması gereken bir özellik haline gelmektedir. Komputasyonel düşünme becerisi, yaşanan çevrenin anlaşılması ve problemlerin çözümünde insanlara kapsamlı bir beceri sunmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, komputasyonel düşünme kavramının 2006-2015 yılları arasında nasıl bir değişimde olduğunu incelemektir. Araştırma sürecinde doküman analizinin adımları takip edilerek, belirlenen kriterler çerçevesinde 22 çalışma dâhil edilmiştir. Bu çalışmalar ScienceDirect, Taylor & Francis ve SpringerLink veri tabanlarından elde edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular makalenin genel bilgileri ve içerik bilgileri kapsamında incelenmiştir. Sonuçlar son yıllarda komputasyonel düşünme kavramı ile ilgili araştırma alanlarının ve sayılarının arttığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractDeveloping technology directly affects the people and forces people to acquire new skills. One of the trending skillset is computational thinking which is the main topic of this research. The concept of computational thinking has been increasingly becoming a desirable characteristic for the people of 21th century. Computational thinking skill provides comprehensive skills to the people in the significant subjects such as understanding of living environment and solving problems. In this scope, the aim of the study is to examine how computational thinking research as evolved between 2006 and 2015. During the study, 22 papers are included that fit to the determined criteria by following document analysis steps. These studies are obtained from the databases of Science Direct, Taylor & Francis and Springer Link. Findings were examined along the general concept and content of the study as a result of this survey. Results showed that computational thinking related research areas and publication numbers has recently increased.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOsman SAĞDIÇ
dc.relation.ispartofAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKomputasyonel düşünme
dc.subjectEğitim
dc.subjectDöküman analizi
dc.subjectProblem çözme
dc.subjectComputational thinking
dc.subjectEducation
dc.subjectDocument analysis
dc.subjectProblem solving
dc.titleKomputasyonel Düşünme Kavramı ile İlgili 2006-2015 Yılları Arasındaki Çalışmaların İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining Studies Related with the Concept of Computational Thinking between the Years of 2006-2015en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage38en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.institutionauthorŞahiner, Abdulkadir
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record