Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorVatansever Bayraktar, Hatice
dc.contributor.authorYılmaz, Kamile Özge
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T09:35:31Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T09:35:31Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnek5qSXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/821
dc.identifier.urihttps://www.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9308
dc.description* Hatice Vatansever Bayraktar. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye. * Kamile Özge Yılmaz. Meb, Sınıf Öğretmeni.
dc.description.abstractÇatışma, farklı fikirdeki bireyler arasındaki etkileşimin doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur. Ortaya çıkan bu çatışmayı yönetim biçimi ise bu kaçınılmaz sonucun faydasını veya zararını ortaya koymaktadır. Çatışma ortamının meydana getirdiği en önemli çıktılardan birisi olan stres ise bireylerin üstesinden gelmesi gereken diğer önemli bir olgudur. Bu çalışmanın amacı, işi gereği çevresindeki bireyler ile sürekli çok boyutlu etkileşim içerisinde bulunan sınıf öğretmenlerinin çatışma çözme becerileri ile maruz kaldıkları stres ile başa çıkma yöntemleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma yedi coğrafi bölgede bulunan 14 ilkokulda görev yapan 191 sınıf öğretmenini kapsamaktadır. Bu araştırmada, stresle başa çıkma yöntemlerini belirlemek için Aydın'ın (2008) geliştirdiği "Stresle Başa Çıkma Yöntemleri" ölçeği; çatışma çözme yöntemlerini belirlemek için ise Gümüşeli (2001) tarafından Türkçeye uyarlanan "Çatışma Çözme Becerileri" ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin stresle başa çıkma yöntemi olarak en fazla kendine güvenli yaklaşımı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bununla evli öğretmenlerin çaresizlik yaklaşımı, erkek ve 46 yaş üzeri öğretmenlerin iyimser yaklaşımı, 21 ve üzeri hizmet süresi olan öğretmenlerin boyun eğici yaklaşımı daha fazla tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. Çatışma çözme becerilerine baktığımızda, sınıf öğretmenlerinin çatışma çözme yaklaşımı olarak tümleştirme yaklaşımını tercih ettikleri görülmektedir. 34-39 yaş aralığındaki ve 21 yıl üzeri hizmet süresi olan öğretmenlerin ödün verme yaklaşımını tercih ettikleri tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractConflict is natural and inevitable result of interaction between the individuals who have different ideas. Management approach of this emergent conflict determines benefits or damages of this inevitable result. Stress which is brought about by the conflict environment is an important phenomenon that the individuals must deal with. The purpose of this work is to investigate the relations between conflict management skills and stress handling skills of elementary school teachers who are exposed to continuously multi-dimension interaction with their environment because of working requirement. This study includes 191 elementary school teachers who serve in 14 cities of seven geographic regions in Turkey. Within the scope of this study, to determine stress coping styles and conflict handling skills, “Coping with Stress Styles” questionnaire, which has been developed by Aydın (2008) and “ROCI-II Conflict Handling Skills” questionnaire, which has been translated to Turkish by Gümüşeli (2001), has been applied to sample group. As a result of analysis; it has been detected that teachers preferred primarily self-confident approach for coping with stress. At the same time, it has been concluded that helpless approach was prefered by married teachers, optimistic approach by male and 46 years plus teachers, submissive approach by 21 years plus service time. When we look at the conflict handling skills, it has seen that teachers have prefered collaboration approach as the most effective way for conflict handling. At the same time, it has been concluded that accomodating approach was preferred by teachers who were 34-39 years old range and has 21 years above service timeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMehmet Dursun Erdem
dc.relation.ispartofTurkish Studiesen_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.9308
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleSınıf öğretmenlerinin çatışma çözme becerileri ile stresle başa çıkma becerileri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeRelationship between conflict solving skills and coping with stress skills of elementary school teachers’en_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridHatice Vatansever Bayraktar |0000-0002-0458-3405
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage2333en_US
dc.identifier.endpage2354en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.institutionauthorVatansever Bayraktar, Hatice
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record