Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorIlgar, Mehmet Zeki
dc.contributor.authorIlgar, Semra Coşgun
dc.date.accessioned2014-10-15T13:41:29Z
dc.date.available2014-10-15T13:41:29Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationIlgar, M. Z., Ilgar, S. C. (2013). Türkiye’de erken çocukluk eğitimine genel bir bakış. İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 219-228.
dc.identifier.issn2147-4710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/95
dc.description.abstractIn parallel to developments in the World, within 10 years, it is assumed that this education level will be reconstruct as Early Childhood Education in Turkey; enrollment ratio and quality of education will improve. Positive impacts of family educations carried out and modernization of education system in our country will be perceived in deeper manner especially in early childhood education. In this study, literature review is conducted examining qualitative and quantitative developments and changes in Early Childhood Education since proclamation of the republic. Examination of developments in early childhood education shows that although there have been prudential strategic decisions and great quantitative developments; quantitative and qualitative developments did not reach desired level. It is believed that reconsideration of education as a 4+4+4 system and reconstructing grade 5-8 as an early childhood period will resolve current problems in the education system.en_US
dc.description.abstractDünyadaki gelişmelere paralel olarak önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemizde bu eğitim kademesinin Erken Çocukluk Eğitimi adıyla yeniden düzenleneceğini; okullaşma oranlarında ve eğitim kalitesinde ciddi bir iyileşmenin gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ülkemizde sürdürülen aile eğitimi etkinliklerinin ve eğitim anlayışındaki çağdaşlaşmanın olumlu yansımaları başta erken çocukluk eğitimi alanında olmak üzere gelecekte daha belirgin olarak hissedilecektir. Bu çalışmada cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen süre içerisinde Erken Çocukluk Eğitimi alanında niceliksel ve niteliksel gelişmeler ve değişimler ilgili alan yazın taranarak ele alınmıştır. Cumhuriyet’ten günümüze kadar olan gelişmelere bakıldığında erken çocukluk eğitiminde ileriye dönük stratejik kararların alındığı ve nicelik olarak büyük gelişmelerin olduğu, ancak, niceliksel ve niteliksel gelişmeler ve değişimlerin istenilen düzeye gelemediği görülmüştür. 4+4+4 uygulaması revize edilerek İlkokulların 5-8 yaş arası erken çocukluk dönemine yönelik eğitim kurumları haline getirilmesiyle eğitim sistemindeki tıkanıklığın aşılacağına inanılmaktadır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.ispartofİZÜ Sosyal Bilimler Dergisi / IZU Journal of Social Scienceen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEarly childhood educationen_US
dc.subjectStrategic decisionen_US
dc.subjectTurkish edeucation systemen_US
dc.subjectErken çocukluk eğitimien_US
dc.subjectStratejik kararen_US
dc.subjectTürk eğitim sistemien_US
dc.subject4+4+4 system
dc.subject4+4+4 sistemi
dc.titleTürkiye’de erken çocukluk eğitimine genel bir bakışen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridMehmet Zeki Ilgar |0000-0002-5516-0752en_US
dc.authoridSemra Coşkun Ilgar |0000-0003-1439-1666
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume1
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage219
dc.identifier.endpage228
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorIlgar, Mehmet Zeki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record