Advanced Search

Now showing items 1-20 of 27

  • İnflamasyon ve enfeksiyonu etkileyen ilaçlar: İnflamasyon, enfeksiyon ve antimikrobiyal ajanların kullanımı 

   Sarıkaya, Aklime (Akademisyen Kitabevi, 2014)
   Kitap özeti: Öğrenme Hedefleri, öğrenciye; o bölümü okurken ve Hemşirelik Klinik Sınav Sorularını yanıtlarken, neleri öğrenmesi gerektiğini özetlemektedir. Her bölüm, hasta odaklı bir klinik senaryo ile başlamaktadır. Tüm ...
  • Bakım yönetiminde bakım planları ve bakım rehberleri 

   Sarıkaya, Aklime (Palme Yayınevi, 2014)
   Kitap özeti: Bakım planı yapmak hemşirelerin en önemli rollerinden biridir. İnteraktif bir yaklaşım kullanarak, bu kitap bakım planının niçin bu kadar önemli olduğunun nedenlerini kuramsal ve uygulama yönü ile açıklamaktadır. ...
  • Ameliyathane hemşireliğinde temel kavramlar: 6. Kanıta Dayalı Uygulama 

   Sarıkaya, Aklime; Lash, Ayhan,Aytekin (Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği, 2015)
   Kitap özeti: Yirmibirinci yüzyılda sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler karşısında, toplumun sağlık beklentileri artmış ve bu beklentilerin karşılanmasında sağlık çalışanlarının da bu gelişime ayak uydurmaları zorunlu ...
  • Nöroşirürji Hemşireleri Derneği, tarihçe, misyon, vizyon ve bilimsel faaliyetleri 

   Sarıkaya, Aklime (Nobel Tıp Kitabevleri, 2015)
   Kitap özeti: Cerrahi hemşireliğinin temellerinden beslenen nöroşirürji hemşireliği büyüyen büyüdükçe çoğalan ve hasta bireyin bilişsel duyusal ve motor fonksiyonlarına dokunarak kaliteli yaşamını en üst düzeye ...
  • Acil servis hemşireliğinin kapsamı 

   Sarıkaya, Aklime; Deniz, Şanlı (Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2017)
   Kitap özeti: Alanında lider olan ''Bir Bakışta (at a Glance )'' serisi, sağlık bakım alanındaki öğrenciler ve yeni mezun hemşireler arasında kısa ve basit yaklaşımları ve mükemmel örneklemeleri için oldukça idealdir. Her ...
  • Triyaj 

   Sarıkaya, Aklime; Deniz, Şanlı (Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2017)
   Kitap özeti: Alanında lider olan ''Bir Bakışta (at a Glance )'' serisi, sağlık bakım alanındaki öğrenciler ve yeni mezun hemşireler arasında kısa ve basit yaklaşımları ve mükemmel örneklemeleri için oldukça idealdir. Her ...
  • Moulage in nursing education 

   Akman, Özlem; Sarıkaya, Aklime; Yıldırım, Dilek (Gece Kitaplığı, 2018)
   Moulage technique is considered a simple, useful, practical and low cost educational method that can be used in both simple simulators and complex scenarios in the education of healthcare professionals and getting real-like ...
  • Acil serviste triyaj 

   Deniz, Şanlı; Sarıkaya, Aklime (Nobel Tıp Kitabevleri, 2018)
   Kitap arka kapak: Bilgi teknolojilerinin ilerlemesiyle üretilen bilgide büyük bir artış söz konusu olmuştur. Bu hızlı ve fazla üretim aynı zamanda beraberinde hızlı tüketimi, bilgi kirliliğini ve bilginin kaybolması sorununu ...
  • Kanser ağrısı 

   Kitap hakkında: Kanser hastalarında palyatif bakım ile ilgili güncel ve kanıt değeri yüksek çalışma bulgularına ve konsensus toplantı sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Palyatif bakım uygulama alanlarında çalışan hemşirelere ...
  • Abdominal masajın konstipasyona etkisi 

   Yıldırım, Dilek; Akman, Özlem (Akademisyen Kitabevi, 2019)
   Konstipasyon bir hastalık değil, tanımı kişiye göre değişen, defekasyon frekansının azalması, sert dışkı, ıkınma, tamamlanmamış boşaltım hissi ile tanımlanan bir semptomdur. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ...
  • Geriatrik değerlendirme : değerlendirme modelleri 

   Bölüktaş, Rukiye Pınar (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? Bu bölümde, öncelikle geriatrik değerlendirmede hedef kitle, amaçlar ve geriatrik değerlendirmeye duyulan gereksinim konuları ele alınacak, geriatrik değerlendirmede farklı yaklaşım ve ...
  • Yaşlılık ve etik 

   Bahçecik, Ayşe Nefise (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde etiğin tanımı yapılacak, etik çeşitlerine ve temel etik ilkelere değinilecek; yaşlılarda karşılaşılabilecek etik sorunlar, yaşlı istismar ve ihmali, istismar çeşitleri, yaşlı ayrımcılığı ...
  • Ağrı 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? Bu bölümde ilk olarak yaşlılarda görülen ağrının tanımı ve sıklığı ile ilgili bilgi verilecek; ardından ağrı mekanizmalarına, ağrı sınıflandırmalarına ve ağrı nedenlerine yönelik kavramlara ...
  • Beslenme durumu ve malnütrisyon 

   Bölüktaş, Rukiye Pınar (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde öncelikle sağlıklı beslenme, yeterli ve dengeli beslenme, yetersiz ve dengesiz beslenme kavramları ve yaşlılarda görülen yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları açıklanacaktır. ...
  • Sosyolojik yaşlanma teorileri 

   Özer, Zülfünaz (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? Bu bölümde yaşlı birey ile toplum arasındaki etkileşimleri inceleyen sosyolojik yaşlanma teorilerinden en yaygın olarak bilinen ve literatürde en çok tartışılan yaşamdan geri çekilme teorisi, ...
  • Yaşlılığa genel bakış 

   Bölüktaş, Rukiye Pınar (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde öncelikle geriatri, gerontoloji, yaşlanma, yaşlılık ve ihtiyarlık tanımlanacak, ardından kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve toplumsal yaşlanma anlatılacak, son olarak ...
  • Yaşlılıkta sağlığı etkileyen faktörler 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde ilk olarak yaşlılıkta sağlığı etkileyen faktörlerin sınıflandırılmasına yer verilecek; ardından sağlığın kültürel, kişisel, sosyal, fiziksel, ekonomik belirleyicileri anlatılacaktır. ...
  • Yaşlılarda fizyolojik sağlık sorunları 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlılarda sık görülen fizyolojik sağlık sorunlarından ağrı, malnütrisyon, üriner inkontinans, düşmeler, kırılganlık, uyku bozuklukları, basınç yaraları ve sarkopeniye değinilecektir. ...
  • Yaşlılarda psiko-sosyal sağlık sorunları 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlılıkta sık görülen depresyon, deliryum, demans, ve ihmal ve istismar konularına yer verilecektir. GİRİŞ: Yaşlı bireylerin sağlık sorunları, ekonomik sorunları yanında sosyal ...
  • Biyolojik yaşlanma teorileri 

   Özer, Zülfünaz (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde biyolojik yaşlanma teorilerinden en çok üzerinde durulan yaşam enerjisi teorisi, serbest radikaller teorisi, telomer teorisi, immün teorisi, hormon teorisi konusunda bilgi sahibi ...